Veřejná zakázka: LC Zakopaná - oprava obrusné vrstvy ( ABS )

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002307
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 798
Systémové číslo: P15V00000798
Evidenční číslo zadavatele: S915/2012/079
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.06.2012
Nabídku podat do: 09.07.2012 10:00
Otevírání obálek: 09.07.2012 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Zakopaná - oprava obrusné vrstvy ( ABS )
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky: 1090 dm, š. 3,5 (4,5 zat.)
Odstr.nánosů na krajnicích tl.10 cm – 1090 m2, vytažení svodnic U14 -60m , vysprávka kolejí a výtluků rec. 0,06 m3/m2 – 435 m2, odstranění nánosu z povrchu podkladu živ.beton – 3.685 m2, spojovací asf. postřik 0,5 -0,7 kg/m2 – 3.865 m2, znovuosazení svodnic U14 -5m , beton asf.ACO 11 (ABS I), modif. nad 3 m, 5 cm - 3.865 m2.
Místo plnění: k.ú. Zašová

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 642 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky