Veřejná zakázka: BP Věcovský potok, k. ú. Věcov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7991
Systémové číslo: P16V00001078
Evidenční číslo zadavatele: 952/2016/036
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.09.2016
Nabídku podat do: 29.09.2016 08:00
Otevírání obálek: 29.09.2016 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Věcovský potok, k. ú. Věcov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na zásah do břehového porostu u Věcovského potoka (ř. km 4,400 – 5,700) a u jeho levostranného přítoku v km 5,1 (ř. km 0,000 -0,300) v katastrálním území Věcov a Míchov. Bude provedena těžba stromů označených objednatelem signální barvou, odstranění křovin a následná likvidace dřevní hmoty, odstranění naplavenin a ořez stromu. Celkem bude vytěženo 87 kusů stromů, odstraněny křoviny z plochy 945 m2, odstraněno 76 m3 naplavenin z koryta vodního toku a ořezán 1 strom.
Vytěžená dřevní hmota, ke které má objednatel právo hospodařit, bude zhotovitelem na základě číselníku vypracovaném zhotovitelem, odkoupena.

Místo plnění: K. ú. Věcov, Míchov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 139 210 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky