Veřejná zakázka: Děhylovský potok km 2,040-2,500 - vícepráce JŘBU (dod. č. 3)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8004
Systémové číslo: P16V00001092
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/087
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 646592
Počátek běhu lhůt: 08.09.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Děhylovský potok km 2,040-2,500 - vícepráce JŘBU (dod. č. 3)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) k původní zakázce, které spočívají v:
SO 02 - Přehrážka v km 2,378
- Nad rámec PD bude provedeno navíc odbagrování měkké zvodnělé vrstvy základové spáry pro založení betonového základu přehrážky na délku 3,3 m (LB) a 7,0 m (PB). Hloubka odstranění zvodnělé zeminy bude dle místních podmínek, a to až na zeminu (jíly) pevné konzistence, případně na povrch štěrků, současně bude odčerpávána voda z výkopů, včetně zámku. Zámek bude vysušen.
- Základová spára zahloubená nad rámec PD bude vyplněna vhodnou zeminou z místního zemníku, která bude promíchána v poměru 1:1 se štěrkem frakce v rozmezí 0,5 - 6,3 cm, pro dosažení podmínek vhodných pro zakládání homogenní hráze. Tato vrstva bude průběžně po vrstvách 20 - 30 cm hutněna a vápněna.
- Nad rámec PD navrženo odvodnění paty PB a LB hráze. Patní drény budou provedeny na obou křídlech přehrážky na vzdušní straně do rýhy š. 40 cm, po celé délce hráze včetně obsypu kamennou drtí a přeložením zásypu ochrannou geotextilií, se zaústěním do opevnění spadiště přehrážky.
Místo plnění: IDVT 10210165, k.ú.: Děhylov, Dobroslavice, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 45 113 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky