Veřejná zakázka: BP Zlámanecký

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8008
Systémové číslo: P16V00001096
Evidenční číslo zadavatele: 957/2016/061
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.09.2016
Nabídku podat do: 07.10.2016 09:30
Otevírání obálek: 07.10.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Zlámanecký
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Zlámanecký potok v říčním kilometru 1,000-2,632 (1632 m), k.ú. Nedachlebice plánována probírka břehového dřevinného porostu za účelem vyčištění průtočného profilu koryta toku a odstranění dřevin, které ohrožují okolí ať již z důvodu svého věku nebo z důvodu špatného zdravotního stavu. Probírka je dělána z podnětu místní samosprávy. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Zlámanecký potok
IDVT: 10185779
ČHP: 4-13-01-0680
k. ú.: Nedachlebice
ř. km: 1,000-2,632

Při plánované probírce nedojde v zájmovém území k takovému pohybu mechanizačních prostředků, který by při dodržení příslušných bezpečnostních předpisů negativně ovlivnil životní prostředí. V průběhu terénních pochůzek nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace údržbových prací "BP Zlámanecký potok", zpracované Ing. Bohumírem Kellerem, Podlesí 362, 757 01 Valašské Meziříčí., IČO: 189572269 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Nedachlebice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 206 443 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky