Veřejná zakázka: Oprava LC na revírech 1, 4, 10, 11 a 13 na LS Kraslice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002311
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 801
Systémové číslo: P15V00000801
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/032
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.06.2012
Nabídku podat do: 09.07.2012 09:00
Otevírání obálek: 09.07.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC na revírech 1, 4, 10, 11 a 13 na LS Kraslice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravy na 10-ti lesních cestách, financované z vlastních zdrojů zadavatele.

LC Suchý smrk
Oprava odvozní cesty v délce 1600 m a šířce 3,5 m.Jedná se o odstranění nánosů krajnic a náletů, úpravu pláně na ploše 4500 m2 , pomístně na ploše 500 m2 doplnění štěrkem fr. 32-63 mm včetně zakalení, vyčištění príkopu v délce 2300 bm , zpevnění točny kamenivem a zpevnění 4 ks hospodářských sjezdů
LC Boučí-Erika
Oprava odvozní cesty v délce 1400 m a šířce 3,5 m.Jedná se o odstranění nánosů krajnic a náletů oboustranně, úpravu pláně na ploše 4900 m2, vyčištění příkopů v délce 1400 bm, doplnění štěrkem fr.0-32 mm v tl. 5 cm na ploš e1000 m2 , instalace dřevěných svodnic v počtu 15 ks ,oprava-zpevnění hospodářských sjezdů PVC rourami v počtu 5 ks
LC Libnov
Oprava nezpevněné přibližovací cesty v délce 800 m a šířce 3 m .Jedná se o úpravu pláně vč. zhutnění,pomístně doplnění výtluků kamenivem fr. 0-90 mm
LC Od chat k semeništi
Oprava přibližovací cesty v délce 1800 m a šířce 3 m. Jedná se o úpravu pláně vč.zhutněnéní na ploše 5400 m2, pomístně doplnění výtluků kamenivem 0-64
LC Panelovka
Jedná se o úpravu pláně nezpevněné traktorové cesty v délce 400 m a šířce 3,0 m a doplnění kamenivem fr.32-63 mm v tl. 10 cm se zakalením lomovou výsivkou v tl. 5 cm se zhutněním ,odstranění 20 ks pařezů,zpevnění točny kamenivem fr. 63-125 mm a 32-63 mm se zakalením a zhutněním na ploše 300 m2
LC Kolová podlesí
Oprava odvozní cesty v délce 200 m a šířce 3,5 m.Jedná se o úpravu pláně včetně zhutnění,odstranění nánosů krajnic a náletu v šířce 0,5 m oboustranně,vyčištění příkopů oboustranně, doplnění výtluků kamenivem fr.32-63 mm na ploše 500 m2 včetně zakalení
LC K vodárně Chlum
Oprava lesní cesty v délce 1400 m a šířce 3,0 m. Jedná se o úpravu pláně včetně zhutnění ,profilace v jednostranném sklonu 3 % v celé délce od svahu, pomístně zpevnění cesty kamenivem fr.0- 32 mm tl .10 cm včetně zakalení lomovou výsivkou v tl. 5 cm včetně zhutnění vše na ploš 1150 m2 , instalace 10 ks dřevěných svodnic a instalace 1 ks ocelové závory otočné
LC K pile Pochlovice
Jedná se o opravu měkké traktorové cesty v délce 1200 m a šířce 3,0 m. Jedná se o úpravu pláně v celé délce cesty včetně zhutnění,pomístně doplnit výtluky kamenivem fr.63-125 mm v tl. 15 cm na ploše 900 m2, doplnění kamivem fr. 32-63 mm na ploše 500 v tl.10 cm,zpevnění točny kamenivem fr. 63-125 mm a 32-63 mm se zakalením na ploše 100 m2
LC Pod špičákem
Oprava traktorové cesty v délce 2900 m a šířce 3,5 m.Jedná se o úpravu pláně včetně zhutnění na oploše 10150 m2, odstranění nánosů krajnic a náletu v šířce 0,5 m oboustranně v celé délce cesty, doplnění výtluků kamenivem včetně zakalení, na ploše 1000 m2, instalace ocelových svodnic o šířce 16 cm a délce 4,5 m s navařeným 2 trny o délce 50 cm a průměru 4 cm
LC Střelnice
Oprava nezpevněné traktorové lesní cesty v délce 800 m a šířce 3 m . Jedná se o úpravu pláně se zhutněním na ploš 2400 m2, pomístně doplnit kamenivem fr. 32-63 mm , instalace 30 ks ocelových svodnic o délce 4 m a šířce 20 cm včetně navaření 2 ks ocelových trnů o délce 50 cm a přůměru 4 cm, obnova odvodňovacích per o délce 3 m v počtu 30 ks

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 481 620 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky