Veřejná zakázka: Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8018
Systémové číslo: P16V00001106
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/103
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644951
Počátek běhu lhůt: 27.09.2016
Nabídku podat do: 19.10.2016 10:00
Otevírání obálek: 19.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vybudování příčného retenčního objektu sloužícího k zachycování splavenin nad intravilánem místní části Lupěné v ř. km 0,750 o celkové výšce objektu 5,75 m, celkové délce 45,70 m, šířce zavazovacích křídel 1,20 m a šířce na přelivu 1,60 m. Přeliv s kapacitou Q100 bude mít lichoběžníkový tvar - délka přelivné hrany 8,00 m, výška 1,60 m, šířka 1,60 m a sklon křídel 1:1. Dopadiště – zdrsněná skluzová plocha z LK o hmotnosti nad 1000 kg, spodní část tvoří závěrný pas z betonu s výztuží s KARI sítí, o hl. 1,0 m, šířce 1,00 m a celkovou délkou dopadiště 9,75 m.
Spodní průtočná hrana a přelivná sekce objektu je vytvořena z nařezaných kopáků osazených na ocelové trny. Obkladní zdivo koruny objektu bude z LK na MC tl. 0,30 m. Čištění přehrážky bude nutné provádět přibližně 1x za 3 roky.
Zemními pracemi bude získáno velké množství výkopku. Jeho využití je navrženo zčásti zpětným uložením do zásypů okolo konstrukcí. Uložení přebytku je věcí zhotovitele
Při stavbě budou dodrženy podmínky pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Zábřeh ze dne 19.3.2016, pod č.j.: 2016/87/ZP-MUZB-4.

Místo plnění: k.ú.Jestřebíčko

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 811 825 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky