Veřejná zakázka: Balinka k.ú. Oslavany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8019
Systémové číslo: P16V00001107
Evidenční číslo zadavatele: 952/2016/038
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.09.2016
Nabídku podat do: 05.10.2016 08:00
Otevírání obálek: 05.10.2016 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Balinka k.ú. Oslavany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na zásah do břehového porostu vodního toku Balinky v katastrálním území Oslavany.
Výřez dřevin bude proveden v korytě a přilehlém okolí toku od soutoku s Oslavou až po ř. km 1,055 (viz. Přiložená situace). Bude odstraněno celkem 607 m2 křovin a jejich následná likvidace. Pokáceno bude 18 stromů o průměru kmene v místě řezu 10-30cm a 4 stromy o průměru kmene 30-50 cm. Z toho jeden strom o průměru 10-30 cm bude z důvodu blízkého elektrického vedení kácen směrově. Dále bude pokácena vrba o průměru kmene na pařezu 88cm, z důvodu blízkého elektrického vedení bude provedeno kácení postupné, bez spouštění části koruny. Hroubí (dřevní hmota o průměru nad 7 cm včetně kůry) bude evidována v číselníku, který vyhotoví dodavatel a bude odsouhlasen oběma stranami. Tato dřevní hmota bude od objednatele odkoupena za ceny stanovené ve SoD. Větve z pokácených stromů a vyřezaných dřevin budou zlikvidovány.

Místo plnění: K.ú. Oslavany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 63 884 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky