Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty a cyklotrasy Chejlava 63 a 66 - vícepráce - JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8029
Systémové číslo: P16V00001117
Evidenční číslo zadavatele: S930/2016/266
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 646868
Počátek běhu lhůt: 22.09.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty a cyklotrasy Chejlava 63 a 66 - vícepráce - JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1. bude provedeno vyčištění příkopu v km 0,150 - 1,116 = dl. 966 m a km 1,480 - 1,800 = dl.320m - jedná se o doplnění úseku chybějícího v PD

2. bude provedena výměna trubního propustku DN 400 v dl. 5,0 m v km 2,147 - výměna trubního propustku DN 400 v dl. 5,0 m v km 2,147 je uvedena v popisu prací, ale není uvedena v rozpočtové a výkresové části PD

3. do rozpočtu bude doplněna chybějící položka spárování dlažby z lomového kamene ve stejné výměře jako dlažba – jedná se o doplnění chybějící položky v rozpočtové části

4. bude provedena výměna trubního propustku DN 600 v dl. 5,0 m v km 0,221 - při plánovaném čištění TP byla zjištěna rozpadlá čela, nedostatečně založena a prasklé trubní vedení

5. bude provedena výměna trubního propustku DN 600 v dl. 5,0 m v km 0,840 - při očišťování krajnic byl zjištěn další trubní propustek s pobořenými čely a poškozeným trubním vedením

6. bude posunut začátek provádění stavebních úprav z km 0,000 do km -0,067 (lokální vyrovnávky ACP tl.60mm 24m x 1m, sjezdy 6m x 2, vyrovnávky ACP 70mm a povrch ACO11 40mm 67m x 3m vč. krajnic - jedná se o vyhovění požadavku Obce Ždírec a provedení stavební úpravy lesní cesty v okrajové části obce (stále na pozemku ve vlastnictví LČR) - napojení na obecní komunikaci

7. bude provedeno zajištění krajnice v km 0,214 – 0,358 = 144 m (odebrání zvodnělé konstrukce krajnice, výměna zeminy v aktivní zóně a zpětné doplnění konstrukce krajnice - jedná se o výměnu konstrukce krajnice a zeminy v aktivní zóně z důvodu jejího podmáčení, vzhledem k nefunkčnímu odvodnění a špatnému vysychání

8. bude provedena výměna hospodářského sjezdu DN 400 v dl. 7,50 m v km 1,480 - při čištění příkopu v km 1,480 bylo zjištěno poškození čel hospodářského sjezdu z důvodu nedostatečného založení a poškození trubního vedení DN 400, dl.7,5 m


Místo plnění: k.ú. Ždírec u Blovic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 385 459 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky