Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Alfrédská II. etapa a lesní cesty Zkratka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002315
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 804
Systémové číslo: P15V00000804
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/164
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 219131
Počátek běhu lhůt: 03.07.2012
Nabídku podat do: 27.07.2012 09:15
Otevírání obálek: 27.07.2012 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Alfrédská II. etapa a lesní cesty Zkratka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Alfrédská (II. etapa): Délka úpravy 3 km. Jedná se o stávající poškozenou penetr. asf. lesní cestu. V rámci akce dojde k opravě vyjetých kolejí a propadlin hrubým a jemným penetr. makadamem, povrch bude dokončen 2x uzavíracím nátěrem se zadrcením, oprava propustků, vyčištění příkop a dal.
LC Zkratka: Délka úpravy 3 km. Jedná se o stávající penetr. asf. lesní cestu, která je poškozena až do podkladních vrstev. V rámci akce dojde k vyrovnání vozovky drceným kamenivem, na většině úpravy provedení základní kce z hrubého penetračního makadamu + 2x uzavírací nátěr se zadrcením, doplnění propustků, čištění příkop a dal.
Pozn:
lesní cesty na sebe navazují

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 370 782 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p. KŘ Frýdek Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky