Veřejná zakázka: usazení svodnic na LC v oblasti působnosti LS Černá Hora a LS Náměšť n.O.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002318
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 806
Systémové číslo: P15V00000806
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/074
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.06.2012
Nabídku podat do: 09.07.2012 07:30
Otevírání obálek: 09.07.2012 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: usazení svodnic na LC v oblasti působnosti LS Černá Hora a LS Náměšť n.O.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu a částečně i investici, obojí je hrazeno z vlastních zdrojů zadavatele.
Jedná se o dodávku a montáž ocelových svodnic, a to včetně veškeré práce, materiálu a dopravy vyčíslené na 1m-1, do LC s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva. Ocelové svodnice budou osazeny do betonu. Délka jednotlivých kusů nepřekročí 6m.
Místo plnění: LS Černá Hora a LS Náměšť n.O.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LS Černá Hora, U Selkova 548, 67921 Černá Hora

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky