Veřejná zakázka: Městecký potok - Krucemburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8065
Systémové číslo: P16V00001153
Evidenční číslo zadavatele: S953/2016/113
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.08.2016
Nabídku podat do: 09.09.2016 09:00
Otevírání obálek: 09.09.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Městecký potok - Krucemburk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce - opravy a údržba vodního toku v intravilánu obce.
Bude odstraněn naplavený sediment, odvodněn na mezideponii (předpoklad obecního pozemku), a uložen v souladu s platnou legislativou.Budou odstraněny traviny a náletové dřeviny ve svazích koryta, které narušují opevnění. Poškozená místa opevnění budou opravena (rozebrána a opět vyzděna), narušené spáry budou vysekány, očištěny a opětovně vyplněny spárovací hmotou.


Místo plnění: intravilán obce Krucemburk

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 986 625 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Havlíčkův Brod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, a.s., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové. 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky