Veřejná zakázka: SOP Dobranovský potok, ř. km 0,000 - 18,549

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8074
Systémové číslo: P16V00001162
Evidenční číslo zadavatele: 956/2016/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.09.2016
Nabídku podat do: 22.09.2016 10:00
Otevírání obálek: 22.09.2016 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SOP Dobranovský potok, ř. km 0,000 - 18,549
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky malého rozsahu je studie odtokových poměrů v povodí vodního toku Dobranovský potok. Účelem studie je zjištění stávající kapacity koryta toku v intravilánu obcí, zjištění kapacity objektů na korytě toku a zjištění kritických profilů. Výstupem studie bude stanovení záplavových čar pro celou délku vodního toku.
Místo plnění: k.ú. Dobranov, Písečná u Dobranova, Svojkov, Bukovany u Nového Boru, Pihel, Janov u Nového Boru, Sloup v Čechách, Radvanec, Cvikov, okres Česká Lípa, Nový Bor, kraj Liberecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 850 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky