Veřejná zakázka: LC Lázeňská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8079
Systémové číslo: P16V00001167
Evidenční číslo zadavatele: S911/2016/223
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.09.2016
Nabídku podat do: 26.09.2016 09:00
Otevírání obálek: 26.09.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Lázeňská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy na objektu LC Lázeňská, IČ DM 710934 na revíru SL Pražmo v rámci provozní potřeby rekonstrukce LDS (rekonstrukce a rozšíření stávajícího svahového opevnění pro sanaci vzniklé útrže svahu a části tělesa komunikace) = demontáž a odstranění prolomeného svahového opevnění z dřevěné sruboviny a sesunuté zeminy; prodloužení stávajícího trubního propustu na výtoku o 1m navařením ocelového potrubí DN 600 k zabránění pomáčení svahu; dodávka a zřízení nové srubové hrázky z dřevěné kulatiny DN 25-30cm v délce 6,5m k zadržení upadajících kamenů a splavenin ze svahu; zřízení nového svahového opevnění pro sanaci útrže z drátokošů vyplněných lomovým kamenem na sucho s urovnáním hráně v 6. řadách nad sebou vč. provedení následného záhozu z 10m3 hrubého lomové- ho kamene nad 200kg s prolitím MC pro zvýšení stabilizace drátokošového opevnění svahu; provedení úpravy stávající vtokové jímky vyložením lomového kamenem; úprava komunikace z drceného kameniva 32-63mm s prosívkou drceným kamenivem 0-32mm a osazením 2kusů ocelových svodnic typu Reverdo délky 5m pro příčné odvodnění zemní části úseku komunikace.
Místo plnění: Obec Morávka , k.ú. Morávka, revír SL Pražmo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 621 845 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek, Nádražní č.p. 2811 738 01, 3.NP, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky