Veřejná zakázka: Oprava LC K Pile

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8082
Systémové číslo: P16V00001170
Evidenční číslo zadavatele: S915/2016/228
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.10.2016
Nabídku podat do: 27.10.2016 11:00
Otevírání obálek: 27.10.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC K Pile
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Náplní zakázky je celoplošná oprava asfaltového povrchu LC obalovaným kamenivem. Po pokládce vyrovnávací vrstvy z ACP 16 pr. tloušťky 5 cm bude položena nová obrusná vrstvy z ACO 11 v tl. 4 cm po zhutnění.
Po pokládce AB budou upraveny sjezdy do lesních porostů a okraje skládek dříví. Budou vyčištěny příkopy a trubní propustky.
Místo plnění: k.ú. Buchlovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 937 382 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky