Veřejná zakázka: Kobylí potok km 0,000-0,725 - PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8092
Systémové číslo: P16V00001180
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/103
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.09.2016
Nabídku podat do: 05.10.2016 09:00
Otevírání obálek: 05.10.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kobylí potok km 0,000-0,725 - PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace na revitalizaci vodního toku Kobylího potoka. Trasa koryta bude dle možností rozvolněna a jeho hloubka rozčleněna, budou vytvořeny tůně. Vzhledem k lokalitě, kterou vodní tok protéká (intravilán města), nebude snižována celková kapacita koryta.
V rámci revitalizace by měl být vodní tok začleněn do dotčené lokality, aby se stal součástí životního prostoru obyvatel přilehlého sídliště.
Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.

Místo plnění: IDVT 10212770, čhp 2-02-02-047, kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, katastrální území Bruntál-město

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky