Veřejná zakázka: LC Za Baarem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8098
Systémové číslo: P16V00001186
Evidenční číslo zadavatele: S930/2016/255
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.09.2016
Nabídku podat do: 03.10.2016 08:00
Otevírání obálek: 03.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Za Baarem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
na stávající štěrkové komunikaci budou vyrovnány vyjeté koleje, a provedena nová a navýšena obrusná vrstva z štěrkového krytu v celkové délce a šířce vyhovující lesnickému provozu i cykloturistice. V trase budou umístěny 4 ocelové svodnice do betonového lože ke svedené povrchových vod, stávající trubní propustek bude vybourán a nahrazen novým o větší světlosti s dvěma čely z kamene do betonu.
Místo plnění: k.ú.Klenčí pod Čerchovem, p.p.č.2396/1

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 710 158 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., KŘ Plzeň, Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky