Veřejná zakázka: BP Oslavička v km 5,150-6,500

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8102
Systémové číslo: P16V00001190
Evidenční číslo zadavatele: 952/2016/041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.10.2016
Nabídku podat do: 21.10.2016 08:00
Otevírání obálek: 21.10.2016 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Oslavička v km 5,150-6,500
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehového porostu. Podél vodního toku se nachází porosty listnatých dřevin a keřů, převažuje Vrba (většinou Vrba křehká), Olše lepkavá, Topol černý a Javor klen, v menší míře je zastoupena Jasan ztepilý a Smrk ztepilý. Stromy v lokalitě jsou často poškozeny, rozlámány a napadeny houbovými chorobami. Z některých stromů padají suché větve na okolní pozemky a do průtočného profilu toku. Proto je nutné vykácet dřeviny v průtočném profilu potoka, stromy rozlámané, suché, napadené hnilobou a nakloněné jedince. V některých částech je potřeba vykácet keřové patro, které je v průtočném profilu potoka. Dřeviny určené ke kácení byly změřeny a očíslovány. Zásah je zvolen tak, aby byly vykáceny staré stromy, stromy potenciálně nebezpečné pro vodní tok, a stromy poškozené, a aby se zásah nemusel brzy opakovat a tak mohlo dojít k rozvoji nadějných zdravých jedinců břehového porostu. Jedná se o péči o starý a místy i nebezpečný břehový porost. Budou káceny stromy poškozené, nemocné nebo stromy v hustých částech břehového porostu. V místě kde by došlo ke kácení souvislého úseku, bylo rozhodnuto, že budou vytipované stromy zkráceny „na hlavu“.
Na lokalitu je ztížený přístup, některé stromy (viz PD) bude nutné kácet postupně z důvodu přilehlé železniční tratě a stísněných podmínek.
Místo plnění: K. ú. Oslavička

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 319 524 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky