Veřejná zakázka: BP Liščí potok, ř. km 0,0-0,5

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8111
Systémové číslo: P16V00001199
Evidenční číslo zadavatele: 957/2016/070
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.10.2016
Nabídku podat do: 01.11.2016 09:00
Otevírání obálek: 01.11.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Liščí potok, ř. km 0,0-0,5
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o probírku břehového porostu dle projektové dokumentace. Budou odstraněny pouze dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu (zdravotně poškozené dřeviny, tvarově a esteticky narušené stromy). Dále stromy, které tvoří negativní usměrňovače v korytě vodního toku a stromy představující ohrožení bezpečnosti. Hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena, nevyužitelná dřevní hmota bude kompletně zlikvidována v souladu s platnou legislativou, dle přiložené projektové dokumentace. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu a projektové dokumentace záměru.

Vodní tok: Liščí potok
IDVT: 10190208
ČHP: 4-10-02-072
k. ú.: Kunčina, Moravská Třebová
ř. km: 0,000 – 0,510

Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků, místních komunikací a inženýrských sítí v blízkosti vodního toku a je nutno dbát na dodržení požadavků vlastníků a uživatelů přilehlých zemědělsky užívaných pozemků. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „BP Liščí potok, ř. km 0,0-0,5" zpracované Mgr. Stanislavou Čížkovou, Vítězná 897/7, 568 02 Svitavy., IČO: 76562042 a dle podmínek vyjádření (součást výše uvedené projektové dokumentace) všech dotčených orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Kunčina, Moravská Třebová

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 855 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky