Veřejná zakázka: BP Romže - Bílovice, Lutotín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8113
Systémové číslo: P16V00001201
Evidenční číslo zadavatele: 957/2016/071
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.10.2016
Nabídku podat do: 31.10.2016 09:30
Otevírání obálek: 31.10.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Romže - Bílovice, Lutotín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o probírku břehového porostu dle projektové dokumentace. Budou odstraněny pouze dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu (zdravotně poškozené dřeviny, tvarově a esteticky narušené stromy). Dále stromy, které tvoří negativní usměrňovače v korytě vodního toku a stromy představující ohrožení bezpečnosti. Hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena, nevyužitelná dřevní hmota bude kompletně zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Romže
IDVT: 10219476
ČHP: 4-12-01-0360
k. ú.: Bílovice, Lutotín
ř. km: 10,000 - 11,500

Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků, místních komunikací a inženýrských sítí v blízkosti vodního toku. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „PD BP Romže – Bílovice, Lutotín " zpracované Mgr. Stanislavou Čížkovou, Vítězná 897/7, 568 02 Svitavy., IČO: 76562042, dle dodatků projektové dokumentace a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Bílovice, Lutotín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 331 274 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky