Veřejná zakázka: BP Údržba BP - Rajon 706

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8114
Systémové číslo: P16V00001202
Evidenční číslo zadavatele: 957/2016/072
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.10.2016
Nabídku podat do: 31.10.2016 10:00
Otevírání obálek: 31.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Údržba BP - Rajon 706
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o probírku břehového porostu dle projektové dokumentace. Budou odstraněny pouze dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu (zdravotně poškozené dřeviny, tvarově a esteticky narušené stromy). Dále stromy, které tvoří negativní usměrňovače v korytě vodního toku a stromy představující ohrožení bezpečnosti. Hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena, nevyužitelná dřevní hmota bude kompletně zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Říka
IDVT: 10219533
ČHP: 4-10-03-1280
k. ú.: Penčice, Sobíšky, Zábeštní Lhota
ř. km: 0,000 - 3,052

Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků, místních komunikací a inženýrských sítí v blízkosti vodního toku. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „PD BP Údržba BP – Rajon 706 " zpracované Mgr. Stanislavou Čížkovou, Vítězná 897/7, 568 02 Svitavy., IČO: 76562042, dle dodatků projektové dokumentace a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Penčice, Sobíšky, Zábeštní Lhota

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 547 086 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky