Veřejná zakázka: BP Rakovec - Rovensko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8115
Systémové číslo: P16V00001203
Evidenční číslo zadavatele: 957/2016/073
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.10.2016
Nabídku podat do: 01.11.2016 09:30
Otevírání obálek: 01.11.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Rakovec - Rovensko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Rakovec v k.ú. Rovensko, Postřelmov, Zábřeh na Moravě plánována probírka břehového dřevinného porostu za účelem vyčištění průtočného profilu koryta toku a odstranění dřevin, které ohrožují okolí ať již z důvodu svého věku, nebo z důvodu špatného zdravotního stavu. Probírka je dělána jednak z podnětu místní samosprávy a pobřežníků a jednak na základě pochůzky po vodním toku. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Rakovec
IDVT: 10219542
ČHP: 4-10-01-0990
k. ú.: Rovensko, Postřelmov, Zábřeh na Moravě
ř. km: 3,100-4,600

Při plánované probírce nedojde v zájmovém území k takovému pohybu mechanizačních prostředků, který by při dodržení příslušných bezpečnostních předpisů negativně ovlivnil životní prostředí. V průběhu terénních pochůzek byl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Je třeba respektovat podmínky OOP a doporučení Ing. Jiřího Šafáře z AOPK ČR, RP Olomouc. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace údržbových prací "BP Rakovec - Rovensko", zpracované Mgr. Stanislavou Čížkovou, Vítězná 897/7, 568 02 Svitavy, IČO: 76562042 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Zábřeh na Moravě, Postřelmov, Rovensko

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 495 858 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky