Veřejná zakázka: VC Pod Návrším - opěrná zeď

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8118
Systémové číslo: P16V00001206
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/479
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.10.2016
Nabídku podat do: 03.11.2016 10:00
Otevírání obálek: 03.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VC Pod Návrším - opěrná zeď
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba byla vzhledem k charakteru navržených opatření přesunuta celá z oprav a údržeb do investic.
Je členěna na dva stavební objekty:
SO 01 - stabilizace koryta toku
SO 100 - rekonstrukce lesní cesty.
Popis objektů:
SO 01 - stabilizace koryta toku
- stabilizace koryta toku a zajištění stability opravované lesní cesty před zvýšenými průtoky v korytě toku.
-Směrově bude koryto mírně odsunuto od lesní účelové komunikace, tak aby byl po ní zajištěn bezpečný provoz lesní techniky a obnovena stabilizace svahu cesty v souběhu s korytem toku.
- Jedná se o stabilizaci koryta Stříbrnického potoka a jeho pravobřežního přítoku v úsecích délky 134,60 m a 26,5 m. Poškozené a nestabilní koryto toku bude opevněno rovnaninou z LK a stabilizačními pasy z LK o hmotnosti nad 200 kg a hmotnosti nad 1000 kg.
Celková délka úpravy řešených úseků koryta toku je 161,10 m.
Průtočná kapacita nově upravovaného koryta je Q100 = 17,9 m3.s-1.


SO 100 - rekonstrukce lesní cesty.
Konstrukční skladba LC

ŠD 0-63 mm 200 mm Vyfrézování stávajících vrstev lesní cesty silniční frézou na hl. 300 mm, profilace graderem, hutnění - válcováním

Jako materiál pro zpevnění vozovky bude využito předrcené kamenivo z vybouraného stávajícího opevnění koryta přilehlého Stříbrnického potoka – stabilizace koryta.
Příčný sklon vozovky je navržen jako jednostranný 4,0 %.
Odvodnění povrchu komunikace dvěma svodnicemi ocelovými a vydlážděným rigiolem z LK.
Místo plnění: LS Hanušovice, revír č. 7 Stříbrnice, Stříbrnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 254 580 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky