Veřejná zakázka: LC Horní planýrka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8127
Systémové číslo: P16V00001215
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/472
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-004936
Datum zahájení: 20.10.2016
Nabídku podat do: 09.11.2016 10:00
Otevírání obálek: 09.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Horní planýrka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Horní planýrka
inv.č.: 705401
k.ú.: Oskava, Kraj: Olomoucký, LHC Janovice
Stávající částečně zpevněná štěrková lesní cesta v nevyhovujícím stavu ( kat. 2L, délka cca 3,24 km, šířka proměnlivá 2,8-3,5 m). Příčné i podélné nerovnosti, výtluky, nedostatečné příčné i podélné odvodnění. Na části LC je nedostačená šířka vozovky a nedostatečné rozšíření v obloucích. V rámci akce bude provedena oprava komunikace drceným kamenivem, dále bude provedena oprava a doplnění propustků, svodnic, příkop, sjezdů a skládek.
V současnosti brání špatný stav cesty přístupu do lesních porostů.
Akce je rozdělena na opravu a rekonstrukci.
Majetkoprávní vztahy: LČR,s.p.
Místo plnění: k.ú.: Oskava, Kraj: Olomoucký, LHC Janovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 984 372 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky