Veřejná zakázka: BP Ludina 2,250-2,550

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8134
Systémové číslo: P16V00001222
Evidenční číslo zadavatele: 957/2016/075
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.10.2016
Nabídku podat do: 04.11.2016 09:30
Otevírání obálek: 04.11.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Ludina 2,250-2,550
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Ludina v říčním kilometru 2,250 – 2,550 (300 m), k.ú. Hranice plánována probírka břehového dřevinného porostu za účelem vyčištění průtočného profilu koryta toku a odstranění dřevin, které ohrožují okolí ať již z důvodu svého věku nebo z důvodu špatného zdravotního stavu. Probírka je dělána z podnětu pobřežníků. Na jaře 2017 bude provedena náhradní výsadba a do konce roku 2017 bude probíhat péče o výsadbu. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.
Následná péče o výsadbu bude probíhat v intervalu pěti let od roku dokončení. Spočívat bude v ožínání a v obnově uhynulých kusů dřevin a keřů hrazených ze strany zadavatele do výše 10 % z celkového počtu.

Vodní tok: Ludina
IDVT: 10203163
ČHP: 4-11-02-0340
k. ú.: Hranice
ř. km: 2,250 – 2,550

Při plánované probírce nedojde v zájmovém území k takovému pohybu mechanizačních prostředků, který by při dodržení příslušných bezpečnostních předpisů negativně ovlivnil životní prostředí. V průběhu terénních pochůzek nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace údržbových prací "BP Ludina km 2,250 – 2,550", zpracované Ing. Bohumírem Kellerem, Podlesí 362, 757 01 Valašské Meziříčí., IČO: 189572269 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Hranice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 564 393 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky