Veřejná zakázka: Luční potok v ř. km 0,000-1,200

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8139
Systémové číslo: P16V00001227
Evidenční číslo zadavatele: 952/2016/050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.10.2016
Nabídku podat do: 01.11.2016 08:00
Otevírání obálek: 01.11.2016 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Luční potok v ř. km 0,000-1,200
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na zásah do břehového porostu u Lučního potoka (ř. km 4,400 – 5,700) v katastrálním území Dolní Bobrová. Bude provedena těžba stromů označených objednatelem signální barvou, odstranění křovin a následná likvidace dřevní hmoty, odstranění naplavenin (SO 01) a následně výsadba vrby košíkářské (SO02). V rámci SO 01 bude celkem vytěženo 5 kusů stromů, odstraněny křoviny z plochy 682 m2, odstraněno 21 m3 naplavenin z koryta vodního toku. V rámci SO 02 bude na jaře 2017 vysazeno 25 ks vrby košíkářské.
Vytěžená dřevní hmota-hroubí, ke které má objednatel právo hospodařit, bude zhotovitelem na základě číselníku vypracovaném zhotovitelem, odkoupena za ceny stanovené ve SoD. Hroubí vytěžené z pozemků ostatních vlastníků bude na základě číselníku předáno vlastníku pozemku.
Součástí prací je i následná údržba v letech 2017-2018 spočívající ve vyžínání okolo výsadby a zálivka.

Místo plnění: K.ú. Dolní Bobrová

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 117 225 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky