Veřejná zakázka: VC 802B7 - 802C10 - most

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8146
Systémové číslo: P16V00001234
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/446
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.10.2016
Nabídku podat do: 18.10.2016 08:00
Otevírání obálek: 18.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VC 802B7 - 802C10 - most
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava mostu spočívá v dobetonování říms, osazení zábradlí a odstranění stávající vegetace na mostě. Stávající spodní stavba bude zachována, kamenné zdivo bude hloubkově přespárováno, kaverny vyplněny betonem, ve spodní části na styku s vodou bude vybetonována ochranná plenta šířka 150 mm, výšky 350 mm nad hladinu normální vody. Stávající ocelová nosná konstrukce mostu bude zachována ve stávajícím stavu, bez úprav. Mostní objekt převádí lesní komunikaci, se základní šířkou štěrkové vozovky 4,0/4,5 m. V rámci opravy mostu se nepředpokládají žádné přeložky inženýrských sítí.
Most o jednom poli, kolmý. Stávající spodní stavba je tvořena dvěma krajními opěrami. Opěry jsou kamenné, klasické tížní, založení plošné.

Místo plnění: LS Hanušovice, revír č. 12, VC 802B7-802C10 - most, lokalita u chaty Vilemína

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 415 951 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky