Veřejná zakázka: Ondřejovický potok v km 0,000 - 1,800

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8173
Systémové číslo: P16V00001261
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2016-003114
Datum zahájení: 04.11.2016
Nabídku podat do: 09.12.2016 09:00
Otevírání obálek: 09.12.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ondřejovický potok v km 0,000 - 1,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční i neinvestiční stavební práce charakteru úprav vodních toků (protipovodňová opatření). Cílem těchto opatření je obnovení protipovodňové ochrany v obci Ondřejovice. V rámci této zakázky dojde k rekonstrukci opevnění koryta vodního toku v úseku ř. km 0,000-1,756. Řešený úsek se nachází v souvisle zastavěné části obce.
Stavba zahrnuje pět stavebních objektů, z toho objekty SO 02 až SO 05 jsou investičního charakteru, SO 01 je charakteru opravy/údržby:
SO 01 - úsek km 0,000-1,004 - opravy podélného opevnění
SO 02 - úsek km 0,000-1,004 - rekonstrukce podélné opevnění a příčné stabilizace dna
SO 03 - úsek km 1,004-1,560 - nová podélná a příčná stabilizace koryta
SO 04 - úsek km 1,560-1,756 - konsolidační stupně
SO 05 - úsek km 1,270-1,360 - nová podélná a příčná stabilizace koryta u objektu sokolovny
Bude provedena obnova stabilizace koryta toku v místech, kde je silně poškozeno stávající opevnění zdmi z kamene na sucho a zdmi z kamene na MC, místy je v havarijním stavu. Narušené základy budou podbetonovány a zajištěny betonovou patkou, zdi na sucho budou vybourány a nahrazeny zdmi s betonovým jádrem a kamenným obkladem. Zničená dnová stabilizace bude nahrazena železobetonovými žebry, kamennými pasy a výškovými kamennými stupni. Nejvyšší úsek toku bude stabilizován konsolidačními stupni. Úsek toku v km 1,270-1,360 se nachází v těsném sousedství místní sokolovny, která je v havarijním stavu. Stavební práce zde bude možné provést až po jejím zajištění, proto byl tento úsek vyjmut z SO 3 a vylišen samostatně jako SO 5. Trasa toku v tomto úseku bude odkloněna o cca 2 m.
Místo plnění: IDVT: 10211232, k. ú.: Ondřejovice v Jeseníkách, okres: Jeseník, kraj: Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 186 542 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky