Veřejná zakázka: Hluboký potok - Sendražice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8177
Systémové číslo: P16V00001265
Evidenční číslo zadavatele: S953/2016/162
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.10.2016
Nabídku podat do: 27.10.2016 09:00
Otevírání obálek: 27.10.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hluboký potok - Sendražice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce - údržba vodních toků.
Bude provedeno pročištění koryta vodního toku s minimálním odstraněním dřevin. Vzhledem k smyvu hnojiv z okolních intenzivně obhospodařovaných pozemků dochází k bujnému růstu vodních rostlin což zachycuje naplaveniny a při malém sklonu dna zvyšuje možnost vybřežení.
(Jedná se o vodní tok, který byl v minulosti uměle vybudován k odvodnění okolních pozemků jako směrová úprava s vegetačním opevněním. Vodní tok je s velmi malým spádem)0.
Místo plnění: intravilán obce Sendražice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 567 399 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky