Veřejná zakázka: Bratřejůvka km 0,600-0,670

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8179
Systémové číslo: P16V00001267
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/133
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.10.2016
Nabídku podat do: 27.10.2016 09:00
Otevírání obálek: 27.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bratřejůvka km 0,600-0,670
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Upravené koryto je lichoběžníkového tvaru se šíří ve dně 1,5 -1,9 m a příčným sklonem 1:1,5 až do úrovně břehových hran. Dno koryta paty svahu a břehy na šikmou výšku 1,3 m budou opevněny kamennou rovnaninou z lomového kamene s hmotností jednotlivých kamenů přes 200 kg s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene. Bude použit kámen pro vodní stavby.
Rovnanina bude o proměnlivé tloušťce 600 mm u dna a 500 mm v její horní části. Klínování úlomky kamenů bude provedeno až nad první řadou kamenné rovnaniny, tak, aby mezi kameny zůstaly mezery pro úkryt ryb a drobných živočichů.
Zbytek svahu bude ohumusován a oset.
Ve třech místech bude vodní tok stabilizován příčnými kamennými pásy o šířce 1,5 m a tloušťce 0,8 mm, ukončeny budou v úrovni břehových hran. Kamenné stabilizační pásy budou zhotoveny z lomového kamene s hmotností jednotlivých kamenů přes 500 kg s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene. Bude použit kámen pro vodní stavby.
Ve dně kamenných pásů bude kámen uložen na štět a výškově rozrůzněn (cca do 10 cm).
Stavba bude postupovat od kilometru 0,590 po kilometr 0,655. Na začátku a na konci navržené vodohospodářské úpravy bude navázáno plynule na stávající břehy a dno vodního toku. Zemní práce budou prováděny pomocí kráčejícího bagru.
Nátrže na pravém břehu budou dosypány zeminou a hutněny vibračním ježkovým válcem. Parametry míry zhutnění D? 0,95 % - dle Proctor Standard. Součástí prací bude rovněž mýcení křovin (cca 50 m2) a dále odstarnění 15 ks vrb včetně pařezů (průměr kmene 10-40 cm).
Likvidace těžebních zbytků a pařezů: projekt uvažuje s jejich odvezením spolu s přebytečným výkopkem na pozemek parc.č. 146/1(ostatní plocha), k.ú. Halenkov, který je ve vlastnictví Lesů ČR, s.p.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Bratřejůvka v k.ú. Huslenky/Halenkov" zpracované Ing. Romanou Kašparovou, ČKAIT: 1301560, Huslenky 744, 756 02 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Huslenky,Halenkov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 641 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky