Veřejná zakázka: Lapač Mraznice - odtěžení nánosů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8180
Systémové číslo: P16V00001268
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/144
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.10.2016
Nabídku podat do: 31.10.2016 09:00
Otevírání obálek: 31.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lapač Mraznice - odtěžení nánosů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je odstranění nánosů ve zdržném prostoru lapače splavenina to dle projektové dokumentace Lapač Mraznice – odstranění nánosů, vypracované Ing. Bohumírem Kellerem, Podlesí 362,755 01 Valašské Meziříčí, ČKAIT: 0010206 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a zadávacím řízením veřejné zakázky. Stavba byla ohlášena Měú Hranice Odboru životního prostředí dne 3.8.2016.
Místo plnění: k.ú.Olšovec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 362 585 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky