Veřejná zakázka: Retenční přehrážka na Horském potoce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8185
Systémové číslo: P16V00001273
Evidenční číslo zadavatele: S953/2016/166
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.11.2016
Nabídku podat do: 25.11.2016 09:00
Otevírání obálek: 25.11.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Retenční přehrážka na Horském potoce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je celková rekonstrukce původní průtočné vodní nádrže nacházející se na horním okraji intravilánu městyse Kunvald, v okrese Ústí nad Orlicí.
Dle PD je stavba členěna na 4 stavební objekty charakteru rekonstrukce a opravy a údržby:
SO1 – Rekonstrukce hráze
SO2 – Bezpečnostní přeliv
SO3 – Odstranění sedimentů
SO4 – Sjezd do zdrže
Původní průtočná nádrž bude tak uzpůsobena pro zachycování sedimentů s částečným (omezeným) retenčním účinkem.

Místo plnění: intravilán obce Kunvald, k.ú. Kunvald, ř. km 5,000 – 5,200

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 992 554 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky