Veřejná zakázka: BP Buchlovický potok, Buchlovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8194
Systémové číslo: P16V00001282
Evidenční číslo zadavatele: 957/2016/076
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.11.2016
Nabídku podat do: 28.11.2016 09:30
Otevírání obálek: 28.11.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Buchlovický potok, Buchlovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o probírku břehového porostu dle projektové dokumentace. Budou odstraněny pouze dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu (zdravotně poškozené dřeviny, tvarově a esteticky narušené stromy). Dále stromy, které tvoří negativní usměrňovače v korytě vodního toku a stromy představující ohrožení bezpečnosti. Hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena, nevyužitelná dřevní hmota bude kompletně zlikvidována v souladu s platnou legislativou, dle přiložené projektové dokumentace. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu a projektové dokumentace záměru.

Vodní tok: Buchlovický potok
IDVT: 10200544
ČHP: 4-13-02-0200
k. ú.: Buchlovice
ř. km: 1,450 – 2,100

Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků, místních komunikací a inženýrských sítí v blízkosti vodního toku a je nutno dbát na dodržení požadavků vlastníků a uživatelů přilehlých zemědělsky užívaných pozemků. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „BP Buchlovický potok, Buchlovice" zpracované včetně rozpočtu Ing. Vladimírem Kypetem, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno – Komín, IČO: 62548115 a dle podmínek vyjádření (součást výše uvedené projektové dokumentace) všech dotčených orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Buchlovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 285 056 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky