Veřejná zakázka: BP Pstružný potok, ř. km 2,100 – 2,500

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8200
Systémové číslo: P16V00001288
Evidenční číslo zadavatele: 954/2016/037
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.11.2016
Nabídku podat do: 28.11.2016 09:30
Otevírání obálek: 28.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Pstružný potok, ř. km 2,100 – 2,500
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin z průtočného profilu vodního toku. Odstraněny budou dřeviny vyrůstající z koryta nebo na okraji břehové hrany, polámané a vyvrácené do koryta, přestárlé jedince a nepůvodní dřeviny. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá dodavatel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu
Dodavatel je povinen dodržet podmínky uvedené v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
- Magistrát města Jihlavy, OŽP, č.j.MMJ/OŽP/8684/2016 ze dne 18.8.2016, č.j.MMJ/OŽP/8685/2016 ze dne 8.8.2016;
- Magistrát města Jihlavy, odbor správy realit, č.j.MMJ/OSR/1151/2016 ze dne 9.8.2016,
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.5001326208 ze dne 11.7.2016,
- Povodí Vltavy s.p., zn. 42402/2016-242-Mš ze dne 9.8.2016,
- e-on Servisní, s.r.o., zn.D8626-16124097 ze dne 7.7.2016.


Místo plnění: Antonínův Důl

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 159 448 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky