Veřejná zakázka: BP Štípský potok, ř. km 0,000-0,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8202
Systémové číslo: P16V00001290
Evidenční číslo zadavatele: 957/2016/078
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.11.2016
Nabídku podat do: 02.12.2016 09:30
Otevírání obálek: 02.12.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Štípský potok, ř. km 0,000-0,600
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu dle projektové dokumentace. Bude provedena těžba objednatelem vyznačených suchých a jinak poškozených dřevin břehového porostu na drobném vodním toku Štípský potok v ř. km 0,000-0,600 v k. ú. Kostelec u Zlína. Součástí díla je i následné odvětvení odstraněných stromů a likvidace hmoty nehroubí, přičemž veškerá vzniklá dřevní hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena. Zhotovitel vyhotoví číselník vytěžené dřevní hmoty. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu a projektové dokumentace záměru.

Vodní tok : Štípský potok
IDVT: 10200947
ČHP : 4-13-01-0330
k.ú.: Kostelec u Zlína
ř. km: 0,000 – 0,600, v úseku od soutoku k Lázně Kostelec

Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků, místních komunikací a inženýrských sítí v blízkosti vodního toku a je nutno dbát na dodržení požadavků vlastníků a uživatelů přilehlých pozemků. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „BP Štípský potok, ř. km 0,000-0,600" zpracované včetně rozpočtu Ing. Martinou Smilkovou a dle podmínek vyjádření (součást výše uvedené projektové dokumentace) všech dotčených orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Kostelec u Zlína

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 160 483 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky