Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Domaslavická

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8204
Systémové číslo: P16V00001292
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/252
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-005765
Datum zahájení: 23.11.2016
Nabídku podat do: 14.12.2016 14:00
Otevírání obálek: 14.12.2016 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Domaslavická
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• rekonstrukce stávající LC Domaslavická
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: kalená
• délka opravovaného úseku: 1,256km
• přibližná nadmořská výška:670m
• současný stav lesní cesty: V trase stávajících cest jsou výtluky a vyjeté koleje se zarostlými krajnicemi. Lesní cesta je místy zvodnělá s nevyhovujícím odvodněním Lesní cesta je zároveň cyklotrasou 2208A (Hanov - Domaslavičky)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR

Cílem úprav je zlepšení povrchu páteřní lesní cesty a cyklotrasy, která slouží pro veřejnost a pro odvoz dřeva z celého komplexu lesa
Technické řešení -
V celé délce lesní cesty budou vytvořeny příkopy svedené do vybudovaných propustků s čely z kopáků a strženy krajnice. Bude provedeno odtěžení nevhodných zemin s provedením sanací a provedena štěrková konstrukce lesní cesty se zakalením. Bude provedeno zpevnění skládkovišť a provedeny hospodářské sjezdy, dle potřeby se zatrubněním.

Místo plnění: LS Toužim

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 273 234 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky