Veřejná zakázka: LC v odd. 301, 302 a 305 - REKONSTRUKCE/VÝSTAVBA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8238
Systémové číslo: P16V00001326
Evidenční číslo zadavatele: S933/2016/255
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-006648
Datum zahájení: 06.12.2016
Nabídku podat do: 27.12.2016 11:00
Otevírání obálek: 27.12.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC v odd. 301, 302 a 305 - REKONSTRUKCE/VÝSTAVBA
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V současné době se jedná o lesní cesty kategorie 3L (svážnice) v odd. 301, 302 a 305. Povrch těchto cest je nezpevněný a neodpovídá parametrům odvozní cesty. Z důvodu propojení těchto svážnic je nutné počítat s vybudováním nového úseku v odd. 302, který bude vytěžen ze strany LČR. Tímto propojením dojde k zpřístupnění komplexu lesa v těchto oddělení nejen pro lesnické zásahy, ale i pro zdravotní a hasičskou techniku.
Požadované parametry LC: 2L (4,0/30)
délka cca. 3 000m
Jedná se o rekonstrukci a výstavbu lesních cest, směrové a výškové poměry se nemění. Příčný sklon cesty je jednostranný a činí 3,0%. V rámci rekonstrukce dojde k obnovení původní šířky 3,50m a 0,25m krajnic a vybudování nového úseku LC se stejnými parametry. V rámci rekonstrukce LC dojde vyspravení výtluků a vymačkaných kolejí nezpevněných cest a zřízení nové obrusné vrstvy vozovky ze ŠD .V rámci PD dojde k rekonstrukci popř. výstavbě příčného a podélného odvodnění (propustky, příkopy a svodnice).
Místo plnění: Měděnec - Podmilesy, k.ú. Kotlina, Podmilesy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 025 665 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky