Veřejná zakázka: Rybníky Na Důlském - PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8239
Systémové číslo: P16V00001327
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/129
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.11.2016
Nabídku podat do: 22.11.2016 09:00
Otevírání obálek: 22.11.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rybníky Na Důlském - PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace na obnovu 2 rybníků na vodním toku Na Důlském. Jedná se o rybníky v ř. km cca 1,103 a 1,218. Součástí zakázky je rovněž zpracování projekčního návrhu na zřízení trvalé příjezdové lesní komunikace ze severní strany a to v místě stávající přibližovací linky při východním okraji lesního porostu (délka cca 330 bm celkem) a dále navazující obslužné komunikace podél severního okraje zátopy obou rybníků s jejím protažením na straně nátoku do retenčního prostoru rybníku v ř. km 1,218 až na druhou stranu (myšleno na druhý břeh) pro zajištění přístupu k lesním pozemkům na tomto svahu (délka cca 310 bm celkem). Součástí projekčního řešení bude rovněž návrh jednopodlažní provozní budovy se 2 místnostmi (společenská a sklad pro loďku a nářadí) bez napojení na inženýrské sítě.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.
Místo plnění: IDVT 10210482, čhp 2-03-03-064, kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Albrechtice, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky