Veřejná zakázka: VC 817C1B-815E4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8242
Systémové číslo: P16V00001330
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/579
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.11.2016
Nabídku podat do: 28.11.2016 08:00
Otevírání obálek: 28.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VC 817C1B-815E4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude provedeno srovnání pláně se zhutněním, v místě největších poškození bude podklad doplněn o vrstvu z hrubého kameniva fr. 0/125 tl. 250 mm, v místech menšího poškození bude povrch doplněn štěrkodrtí 0/63 tl. 100 mm. Po celé délce komunikace bude na pravé straně odstraněn vymačkaný a zarostlý nános na krajnici bránící odtoku vody po svahu, tl. nánosu do 200 mm. Poškozené, nefunkční svodnice budou vytrhány a obnoveny za ocelové typu Reverdo z plechu tl. 5 mm v celkové délce 197 m.
U stávajícího propustku došlo k rozpadnutí čela na nátoku a je nutné ho obnovit.
Délka řešeného úseku je 810 m.

Místo plnění: LS Hanušovice, revír č. 12

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 981 394 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky