Veřejná zakázka: Koménka, k.ú. Komňa km 5,100-5,800

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8246
Systémové číslo: P16V00001334
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/166
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.12.2016
Nabídku podat do: 21.12.2016 08:30
Otevírání obálek: 21.12.2016 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koménka, k.ú. Komňa km 5,100-5,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení opravy a rekonstrukce podélného a příčného opevnění koryta vodního toku Koménky v ř. km 5,092 – 5,804 a jeho pravostranného přítoku v km 0,000 - 0,120 v k. ú. Komňa. Na začátku úseku bylo koryto opevněno laťovými plůtky (v současné době nejsou viditelné), které jsou zcela poškozené a budou nahrazeny za kamennou rovnaninu z LK, ve zbývajícím úseku budou obnoveny kamenné dlažby, dno stabilizováno novými příčnými kamennými, zděnými nebo betonovými pasy, stávající opevnění z dlažby z LK na MC bude pomístně očištěno a přespárováno. Pomístně jsou do průtočného profilu koryta toku vrostlé náletové dřeviny, které snižují jeho průtočnou kapacitu, a dojde k jejich odstranění. Současný stav břehového opevnění a některých příčných objektů vyžaduje provedení jejich opravy a rekonstrukce. Cílem stavby je stabilizace koryta toku výstavbou příčných objektů (kamenné, zděné a betonové pasy), obnovením dlažby z LK na MC a kamennou rovnaninou z LK. Pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví investora stavby, pozemky dotčené přístupem jsou ve vlastnictví obce Komňa, investora stavby a fyzických osob (podrobně uvedeno v PD). Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Koménka,k.ú.Komňa, km 5,100 – 5,800“, zpracované TERRA POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Ing. Filipem Brtnou, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1201995.
Stavba bude realizována dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného městským úřadem Uherský Brod, OŽP dne 26.9.2016 pod č.j. OZP/2653/16-2 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Komňa

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 109 392 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky