Veřejná zakázka: Chumava ř.km 8,300 - 8,800

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8252
Systémové číslo: P16V00001340
Evidenční číslo zadavatele: S955/2016/099
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.11.2016
Nabídku podat do: 28.11.2016 07:30
Otevírání obálek: 28.11.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chumava ř.km 8,300 - 8,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Obnovení průtočného profilu koryta vodního toku Chumava odtěžením 482 m3 sedimentu a pokosením 4571m2 travin v úseku ř.km 8,300 – 8,800 opevněného koryta, s odvozem na skládku a uložením sedimentu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. V rámci přípravy staveniště bude ochráněno 11 ks stromů. Práce budou prováděny vhodnou technikou, tak aby nedošlo k poškození opevnění koryta. Přístup ke korytu je střídavě z levého i pravého břehu. Dle provedených rozborů sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 (příloha č. 10 a příloha č. 2 vyhlášky) je v PD předpokládáno uložení sedimentu na řízené skládce odpadu ( zařízení schválené krajským úřadem). Práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro ohlášení a provádění z 09/2016 vypracované Ing. Vladimírem Kypetem, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno, hlavní projektant Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D., AI 1004614 a podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky.
Na akci byl Městským úřadem Hostomice č.j. 3603/2016 ze dne 19.9.2016- vydán souhlas - nemá připomínek k provedení prací a dále
- Vyjádření Města Hostomice souhlas s předloženou projektovou dokumentací ze dne 22.9.2016 č.vyjádř. 018_2016
- koordinované stanovisko MěÚ Hořovice k akci „Chumava ř.km 8,300 – 8,800“
- Městský úřad Hoařovice, OVŽP závazné stanovisko k zásahu do VKP č.j. MuHo/23522/2016/J
- vyjádření KÚ Středočeského kraje odbor ŽP ze dne 22.9.2016, č.j.13 6580/2016/KUSK
- vyjádření správce povodí PVL ze dne 5.10.2016 zn. 51995/2016/342/Pa
- vyjádření ČRS Středočeský Územní Svaz č.j. 1516/2016
- souhlasné stanovisko – vyjádření k povolení stavby MRS - Český rybářský svaz z.s., místní organizace Hořovice
- RWE č.j. 5001376124 ze dne 12.9.2016
- CETIN č.j. 706127/16 ze dne 12.9.2016
- T-MOBILE Czech Republic a.s. č.j. E25526/16 ze dne 12.9.2016
- ČEZ ITC č.j. 0200498079 ze dne 12.9.2016
- ČEZ DISTRIBUCE č.j. 0100628660 z 12.9. 2016
- ČD Telematika č.j. 1201610590 ze dne 12.9. 2016
- VODAFONE CZ a.s. č.j. MW000004931316327 ze dne 12.9. 2016
- Coprosys a.s. ze dne 15.9. 2016
- Družstva EUROSIGNAL ze dne 16.9.2016
- České radiokomunikace č.j. UPTS/OS/155548/2016 ze dne 26.9. 2016
- VAK Beroun č.j. 0161-78612016 ze dne 3.10 2016


Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú Radouš

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 562 262 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Sukova 2820/40, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky