Veřejná zakázka: Opravy LC revír Střeň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8256
Systémové číslo: P16V00001344
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/593
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.11.2016
Nabídku podat do: 05.12.2016 08:00
Otevírání obálek: 05.12.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC revír Střeň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vysprávky kolejí dle zpracovaného výkazu výměr. Údržba lesních cest lesní správy LS Šternberk, revír Střeň. Lesní cesty jsou pomístně poškozeny výtluky, případně vyjetými kolejemi. Návrh opatření počítá s vyspravením pláně cesty drceným kamenivem se zapracováním v rámci úrovně (nivelety) koruny lesní cesty.
provede se podkladní vrstva z frakce 32/63 mm. Následně se povrch vyplní frakcí 0/4 a 4/8 mm.

Místo plnění: CHKO Litovelské Pomoraví, LS Šternberk, revír Střeň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 336 071 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky