Veřejná zakázka: LBP Arnoštského potoka v Klášterci km 0,000 - 0,150

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002377
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 827
Systémové číslo: P15V00000827
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/076
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.06.2012
Nabídku podat do: 25.07.2012 08:30
Otevírání obálek: 25.07.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LBP Arnoštského potoka v Klášterci km 0,000 - 0,150
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. PD bude obsahovat : (situace, tech. zpráva, podélný profil, příčný profil, rozpočet, výkaz výměr, projednání s vlastníky a dotčenými organizacemi orgány státní správy)
Projektová dokumentace bude zpracována dle zadávacího listu projekčních prací ze dne 6.6.2012 zpracovaného Michalem Maňhalem.

Popis stávajícího stavu:

Původní opevnění koryta vodního toku, včetně jednotlivých příčných objektů, v tomto úseku zcela chybí. V důsledku opakujících se zvýšených průtoků dochází k dalšímu zahlubování dna koryta toku i ke vzniku dalších břehových nátrží. Vzhledem k tomu, že v některých profilech koryto vodního toku přesahuje šířku 9m, je tímto stavem omezeno užívání vlastníka sousedního soukromého pozemku. V úseku 0,000 – 100 km se vytvořila strž.

Popis návrhu a požadavků investora:

Bude zhotovena PD pro územní a stavební řízení a pro provádění stavby.
PD bude zhotovena vč. charakteristických příčných a podélných řezů a výkresů pro realizaci stavby, projednání s vlastníky pozemků a dotčenými orgány státní správy, organizacemi a pobřežníky.

Projektová dokumentace bude dále rozšířena o požadavky investora uvedené v zadávacím listu.
Projektant provede návrh příčných objektů, případně i podélného opevnění koryta a to tak, aby bylo zabráněno další erozi koryta vodního toku v tomto úseku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 80 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prachatice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky