Veřejná zakázka: REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8277
Systémové číslo: P16V00001365
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/152
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2016
Nabídku podat do: 05.12.2016 10:00
Otevírání obálek: 05.12.2016 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Název akce REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

• druh: REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ
• druh prací: revitalizace rašeliniště
• Zájmové území má rozsah cca 32 hektarů
• přibližná nadmořská výška: 890 m
• současný stav : rašeliniště po těžbě rašeliny na přelomu 18/19 století
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: návštěvnická infrastruktura, vodní nádrže, poldry, odbahnění nádrží, tůně a mokřady, revitalizace vodních toků a niv, říčních ramen, rybí přechody, rozptýlená zeleň - stromy a zeleň ve volné krajině, jeskyně
Místo plnění: LS Horní Blatná, k.ú.Pernink

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7, Karlovy Vary 360 10

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky