Veřejná zakázka: Provádění geodetických prací - Moravskoslezský a Jihomoravský kraj (rámcová dohoda)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8279
Systémové číslo: P16V00001367
Evidenční číslo zadavatele: 099/2016/129
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2016-007223
Datum zahájení: 20.12.2016
Nabídku podat do: 25.01.2017 10:00
Otevírání obálek: 25.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění geodetických prací - Moravskoslezský a Jihomoravský kraj (rámcová dohoda)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod s více účastníky na provádění geodetických prací specifikovaných níže. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
- část 1 VZ Provádění geodetických prací – Jihomoravský kraj a
- část 2 VZ Provádění geodetických prací – Moravskoslezský kraj.
Pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda.

Předmětem plnění obou částí veřejné zakázky je provádění geodetických prací, spočívajících zejména v následujících činnostech:
a) vytýčení navrženého průběhu trasy stavby,
b) úprava průběhu trasy stavby dle pokynů odpovědného zaměstnance
zadavatele,
c) vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků,
d) vyhotovení geometrického plánu pro grafické vyjádření rozsahu práva,
které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného,
e) vytýčení vlastnických hranic,
f) stabilizace bodu plastovým mezníkem, dřevěným kolíkem, hřebem a
ocelovou trubkou,
g) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení
stavby.

Veřejná zakázka je zadávána jako náhrada doposud uzavřených smluv na provádění geodetických prací.
Místo plnění: Moravskoslezský kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy