Veřejná zakázka: PD Výstavba LC revír č.2 a 3 LS Hanušovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002384
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 829
Systémové číslo: P15V00000829
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/044
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.06.2012
Nabídku podat do: 16.07.2012 13:00
Otevírání obálek: 16.07.2012 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Výstavba LC revír č.2 a 3 LS Hanušovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vyhotovení PD k žádosti o ohlášení stavby a pro výběr zhotovitele stavby „Výstavba LC rev. 2,3 LS Hanušovice“v délce 1,55 km. Podrobnosti a rozsah požadované PD je v jednoduché zadávací dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Skřivánek v červnu 2012. Akce je hrazena z vlastních zdrojů zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky