Veřejná zakázka: PD Rybníky Arnoštický,V lavičkách a Saufank-Žehrov vč. AD (rek.+neinv.)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8296
Systémové číslo: P17V00000004
Evidenční číslo zadavatele: S953/2016/058
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.06.2016
Nabídku podat do: 20.06.2016 10:00
Otevírání obálek: 20.06.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Rybníky Arnoštický,V lavičkách a Saufank-Žehrov vč. AD (rek.+neinv.)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektové práce - vypracování PD sdružené akce " PD Rybníky Arnoštický,V lavičkách a Saufank-Žehrov vč. AD (rek.+neinv.).
PD bude členěna na 2 samostatné objekty, každý stavební objekt navíc na část investice a na část O+Ú.
Obsahem PD budou SO:
- "Rybník Arnoštický a V Lavičkách" a bude řešit:

Rybník V lavičkách:
1.Celkové odbahnění rybníka. Sedimentu uložen na pozemcích LČR.
2.Terénní úprava hráze.
3. Výměna požeráku.

Rybník Arnoštický:
1.Celkové odbahnění rybníka.
2.Rekonstrukce hráze.
3.Výměna požeráku.

- "Rybník Saufank - Žehrov"

1/ Odbahnění rybníka na 2/3 plochy, (důvodem je požadavek CHKO Český
ráj na zachování litorálu min v 1/3 plochy). Sediment uložen na pozemcích
LČR vedených jako ostatní plocha za předpokladu vyhovujících rozborů
sedimentu dle Vyhl. č. 294/2005 Sb. (přílohy č. 10.1 a10.2.
2/Rekonstrukce hráze.
3/Výměna požeráku. Při financování z dotací DVT nutno navrhnout
kapacitu bezp. přelivu na Q100.

Podrobný popis rozsahu požadavků na vypracování jednotlivých dokumentací je obsažen v Zadávacím listu PD a jeho Přílohách.
Místo plnění: lesní obora Žehrov, k.ú. Žehrov, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 320 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky