Veřejná zakázka: Most na LC Zámecká

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8306
Systémové číslo: P17V00000014
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/599
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-006815
Datum zahájení: 05.01.2017
Nabídku podat do: 24.01.2017 10:00
Otevírání obálek: 24.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most na LC Zámecká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavbu mostu na místě původního. Mostní konstrukce bude mít délku 19,7 m a volnou šířku 4,0 m. Most je navržen jako železobetonový předpjatý rám o jednom poli bez středního pilíře. Mostovka má minimální stavební výšku 250 mm. Vozovka bude přímopojížděná betonová bez izolace. Nosný systém tvoří dva parapetní nosníky proměnné výšky, které budou kotveny do opěry 2 na pravém břehu toku (po směru toku). Šířka mezi obrubami bude 3,00 m. Zábradlí bude výšky 1,1 m. V rámci stavby budou rekonstruovány stávající opěrné zdi v km 55,717-55,735 a 55,742-55,764, železobetonové konstrukce s římskou a zábradelním svodidlem.
Místo plnění: LS Hanušovice, LC Zámecká, most přes řeku Moravu, k.ú. Hanušovice, Žleb

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 431 849 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky