Veřejná zakázka: Drnůvka - Nosálovice km 1,500-1,700

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8332
Systémové číslo: P17V00000040
Evidenční číslo zadavatele: S957/2015/145
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.10.2015
Nabídku podat do: 21.10.2015 09:00
Otevírání obálek: 21.10.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drnůvka - Nosálovice km 1,500-1,700
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší vytěžení sedimentů z průtočného profilu a obnovení jeho kapacity v km 15,0 – 17,0. Protože sedimenty budou zvodnělé nelze je ihned nakládat na nákladní auta, protože by je skládka nepřijala. Výkopek z koryta bude dočasně uložen na levém břehu. Po částečném proschnutí bude naložen a převezen na skládku. Dodavatel stavby může použít vlastní variantní řešení v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Likvidace nánosů je v rozpočtu řešena „R“ položkou, jejíž součástí je doprava, potřebná manipulace s nánosy a poplatek za uložení nánosů na skládku. Před zahájením těžby sedimentů budou stromy břehového porostu chráněny proti poškození zemními stroji bedněním.
Při provádění zemních prací bude manipulováno s 372 m3 nánosů. Nánosy budou dočasně uloženy na levém břehu a postupně budou převáženy na skládku pískovny do Orlovic, kde budou podle pokynů provozovatele pískovny uloženy. Skládka je v předpokládané vzdálenosti 13 km od stavby.
V opravované části zůstane zachován původní sklon nivelety dna 0,1 %. Pevný výškový bod je umístěn na rohu římsy na výtokové straně mostu, má výšku 249,68 Bpv. Umístění bodu je zakresleno v situaci a v příčném řezu č. 15.
V opravované části zůstane zachován původní sklon nivelety dna 0,1 %. Pevný výškový bod je umístěn na rohu římsy na výtokové straně mostu, má výšku 249,68 Bpv. Umístění bodu je zakresleno v situaci a v příčném řezu č. 15.
Pozemky použité pro přístup do koryta vodního toku budou upraveny do původního stavu a písemně předány majitelům. Jedná se o tyto pozemky 3563/1; 2628/1; 1619/1.

Místo plnění: k.ú.Vyškov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 442 644 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky