Veřejná zakázka: Luční potok u Chlumce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8343
Systémové číslo: P17V00000051
Evidenční číslo zadavatele: 952/2017/005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.01.2017
Nabídku podat do: 27.01.2017 08:00
Otevírání obálek: 27.01.2017 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Luční potok u Chlumce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehového porostu. Probírkou dřevinného porostu budou odstraněny dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu a představují především ohrožení bezpečnosti. V rámci prací bude provedeno vyžínání buřeně s následnou likvidací, výřez a likvidace náletových dřevin břehového porostu na drobných vodních tocích, výsadba sazenic odrostků se zalitím, ochrana sazenic proti okusu zvěří a vytloukáním zvěří – pružným trvanlivým chráničem z plastového pletiva, ochrana sazenic proti škodám zvěří chemickým postřikem nebo nátěrem a upravení terénních ploch po ukončení prací. Následná péče v roce 2017-2018 zahrnuje zalévání a ožínání nové výsadby s následným provedením chemické ochrany sazenic proti škodám zvěří, opravu kůlů, kolíků, úvazů a dosadbu uhynulých stromů a keřů.
Místo plnění: K.ú. Chlumec u Dačic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 372 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků