Veřejná zakázka: LC Soutěska - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8344
Systémové číslo: P17V00000052
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.01.2017
Nabídku podat do: 02.02.2017 13:30
Otevírání obálek: 02.02.2017 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Soutěska - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci stávající lesní cesty v délce 1.939 bm a šířce 3,5 m. Výškové ani směrové vedení se nemění. Navržené skladby: v km 0,000 – 0,010; 0,450 – 0,900; 1,100 – 1,939 Štěrkodrť 100 mm, štěrkodrť 200 mm; pohoz lom. výsivkami 30-35 kg/m2 1x; v km 0,900 – 1,100 Hrubé drcené kamenivo fr. 90/150 mm tl. 200 mm, štěrkodrť tl. 200 mm, pohoz lom. výsivkami 30-35 kg/m2; v km 0,010 – 0,450 štěrkodrť tl. 200 mm, postřik infiltrační živičný, obalované kamenivo ACP 16 tl. 50 mm, postřik spojovací živičný, asfaltový beton (ABH) ACO 16 tl. 60 mm – v tomto úseku délky 440 bm upozorňujeme, že podélný sklon komunikace dosahuje 20%. V rámci stavby dále dojde k rekonstrukci: 9 ks odboček na přilehlé lesní cesty, 2 ks výhyben, 8 ks skládek dřevní hmoty, 12 ks gabionových zdí, 7 ks opěrných dní z lomového kamene, čištění stávajících příkopů, 5 ks trubních propustků a 27 ks kamenných svodnic. Vzhledem ke statutu využívání krajiny (CHKO) je podmínka u svodnic, čel propustků, opěrných zdí a gabionových zdí použití kamene KUBO.
Místo plnění: p.p.č. 720/1, 632/1, 1066/8, 1066/7, 1156, 1155 k.ú. Jánská; p.p.č. 1094, 1096, 1097, 1169, 1093 k.ú. Všemily

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 985 915 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky